Πολιτική απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Είναι πολιτική της ANTIGONI να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς στον ιστότοπό μας, https://antigoni.com/ και σε άλλους ιστότοπους που διαθέτουμε και λειτουργούμε.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Δεδομένα καταγραφής
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.
Δεδομένα συσκευής
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, τις ρυθμίσεις συσκευής και τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτό που συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του παρόχου λογισμικού για να μάθετε ποιες πληροφορίες μας παρέχουν διαθέσιμες.
Προσωπικές πληροφορίες
Ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικά στοιχεία, όπως: Όνομα, email, ημερομηνία γέννησης, αριθμός σταθερού / κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση οικίας / αλληλογραφίας, διεύθυνση εργασίας, ### Πληροφορίες πληρωμής

2. Νομικές βάσεις για επεξεργασία

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς μόνο όπου έχουμε νομικές βάσεις για να το πράξουμε. Αυτές οι νομικές βάσεις εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε, που σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όταν:
-είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε ένα τέτοιο συμβόλαιο (για παράδειγμα, όταν παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε από εμάς),
-ικανοποιεί ένα νόμιμο συμφέρον (το οποίο δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα προστασίας δεδομένων σας), όπως για έρευνα και ανάπτυξη, για την αγορά και την προώθηση των υπηρεσιών μας και για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας,
-μας δίνετε συγκατάθεση για να το πράξουμε για συγκεκριμένο σκοπό (για παράδειγμα, μπορεί να συναινείτε να σας στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο) ή πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση.
Όταν συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή (παρ'όλα αυτά, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. Ενώ διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύσουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση. Ωστόσο, προτείνουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση ή για να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου.

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να κρατήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς:
-για να σας επιτρέψουμε να προσαρμόσετε ή να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας
-να επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσετε μαζί σας
-για εσωτερικούς σκοπούς τήρησης αρχείων και διοικητικούς σκοπούς
-για αναλυτικά στοιχεία, έρευνα αγοράς και ανάπτυξη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και βελτίωσης του ιστότοπού μας, των σχετικών εφαρμογών και των συναφών κοινωνικών δικτύων πλατφόρμες μέσων, για διαφήμιση και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να επιλύσουμε τυχόν διαφορές που ενδέχεται να έχουμε.

4. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία σε:
-πάροχους υπηρεσιών τρίτων με σκοπό να τους επιτραπεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, αποθήκευσης δεδομένων, παρόχων φιλοξενίας και διακομιστών, δικτύων διαφημίσεων, αναλυτικών στοιχείων, καταγραφικών σφαλμάτων, συλλεκτών χρεών, παρόχων συντήρησης ή επίλυσης προβλημάτων, παρόχων μάρκετινγκ ή διαφήμισης, επαγγελματιών συμβούλων και διαχειριστών συστημάτων πληρωμών
-σε υπάλληλούς μας, εργολάβους ή / και άλλες σχετικές οντότητες
-χορηγούς ή υποστηρικτές οποιουδήποτε διαγωνισμού που διαχειριζόμαστε
-πρακτορεία αναφοράς πίστωσης, δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές, σε περίπτωση που δεν πληρώσετε αγαθά ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε
-δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές και αξιωματικούς επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιεσδήποτε πραγματικές ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες, ή προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα
-τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή άμεσου μάρκετινγκ προς εσάς και τρίτα μέρη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

5. Διεθνείς μεταφορές προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ελλάδα και την Ελβετία, ή όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούμε εγκαταστάσεις. Παρέχοντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία, συναινείτε στην αποκάλυψη αυτών στο εξωτερικό. Θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Europian Economic Area (EEA) σε χώρες εκτός του EEA θα προστατεύεται με κατάλληλες διασφαλίσεις, για παράδειγμα με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνες ή άλλων νομικά αποδεκτών μέσων. Όταν μεταφέρουμε προσωπικά στοιχεία από χώρα εκτός EEA σε άλλη χώρα, αναγνωρίζετε ότι τρίτα μέρη σε άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε παρόμοιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με αυτούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία μας. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος τέτοιος τρίτος εμπλέκεται σε οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που θα παραβίαζε τους νόμους περί δεδομένων απορρήτου της δικαιοδοσίας μας, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση σύμφωνα με τους νόμους περί απορρήτου της δικαιοδοσίας μας.

6. Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων

Επιλογή και συγκατάθεση: Παρέχοντας προσωπικά στοιχεία σε εμάς, συναινείτε για τη συλλογή, την κατοχή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε ή και να εγγυηθείτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο σε εμάς, ότι έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και αυτοί (οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας) έχουν συναινέσει μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, ωστόσο, εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς ή τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν ή μέσω αυτού.
Πληροφορίες από τρίτα μέρη: Εάν λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτο μέρος, θα τα προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου να μας παράσχετε τις προσωπικές του πληροφορίες.
Περιορισμός: Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν στο παρελθόν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Εάν μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε πώς ο περιορισμός επηρεάζει τη χρήση του ιστότοπού μας ή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε μορφή CSV ή άλλη εύκολα αναγνώσιμη μορφή μηχανήματος. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλο τρίτο μέρος.
Διόρθωση: Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς, ξεπερασμένες, ελλιπείς, άσχετες ή παραπλανητικές, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διορθώσουμε τυχόν πληροφορίες που θεωρούνται ανακριβείς, ελλιπείς, παραπλανητικές ή ξεπερασμένες.
Ειδοποίηση για παραβιάσεις δεδομένων: Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν για μας σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.
Καταγγελίες: Εάν πιστεύετε ότι παραβιάσαμε έναν σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη παράβαση. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε γραπτώς, καθορίζοντας το αποτέλεσμα της έρευνάς σας και τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση του παραπόνου σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ρυθμιστικό φορέα ή αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με το παράπονό σας.
Κατάργηση εγγραφής: Για να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις εξαίρεσης που παρέχονται στην ανακοίνωση.

7. Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και αποκτά πρόσβαση κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο βάσει προτιμήσεων που έχετε καθορίσει. Ανατρέξτε στην Πολιτική cookies για περισσότερες πληροφορίες.

8. Μεταφορά επιχείρησης

Εάν εμείς ή τα περιουσιακά μας στοιχεία θα αποκτηθούν, ή στην απίθανη περίπτωση που βγαίνουμε εκτός λειτουργίας ή χρεοκοπούμε, θα συμπεριλάβουμε δεδομένα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε θα μας αποκτήσει. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να προκύψουν τέτοιες μεταφορές και ότι τυχόν μέρη που θα μας αποκτήσουν ενδέχεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

9. Όρια της πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

10. Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λάβουμε λογικά μέτρα για να ενημερώσουμε τους χρήστες για αλλαγές μέσω του ιστότοπού μας. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική θα θεωρηθεί ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά στοιχεία.
Εάν πραγματοποιήσουμε μια σημαντική αλλαγή σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, για παράδειγμα αλλάζοντας μια νόμιμη βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε εκ νέου στην τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Η ελεγκτής δεδομένων, Ζοπόγλου Ζωγραφιά

Για την ANTIGONI
Ζοπόγλου Ζωγραφιά
Διευθύνων Σύμβουλος
info@antigoni.com
Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 25 Οκτωβρίου 2021.